Evropská arbitráž, o.s.

Listina rozhodců

Mgr. Ing. David Bárta

MUDr., Mgr. Pavel Dočekal

JUDr. Petr Hudec

Ing. Pavel Majo

JUDr. Eva Němcová

Mgr. Jana Novotná, LL.M.

JUDr. Petr Šonka

Mgr. Václav Voda

Mgr. Pavel Zdráhal

Martin Daněk

JUDr. Richard Novák

Bc. Tomáš Dočkal