Evropská arbitráž, o.s.

Vítáme Vás na stránkách Evropské arbitráže

Vítáme Vás na stránkách Evropské arbitráže

na těchto stránkách naleznete nabídku služeb rozhodčího soudu při vymáhání jakýchkoliv pohledávek z obchodních vztahů, z úvěrů, půjček, pojištění a dalších majetkových vztahů.

Evropská arbitráž, o.s. (dále také jen „Soud“), vznikl jakožto servisní organizace pro dříve samostatně působící rozhodce ad hoc, kteří působí od roku 1996 na území České republiky a od roku 2004 i v zemích Evropské unie. Za dobu svého působení bylo rozhodci vydáno více než 6.000 rozhodčích nálezů. Soud organizačně, ekonomicky, technicky a administrativně zajišťuje průběh celého rozhodčího řízení.

Nabízíme Vám komplexní profesionální servis vyřízení Vašich majetkových sporů a zároveň garantujeme zejména rychlost řízení (zpravidla do 2 měsíců od podání žaloby je vydán exekuční titul), odbornost našich rozhodců a nižší náklady oproti řízení před obecnými soudy či jinými rozhodčími soudy (2,5 %, min. 2.500,-Kč a při větším počtu žalob nižší).

Standardní průběh řízení:

Rozhodování sporů probíhá dle rozhodčího řádu Evropské arbitráže vytvořeného na základě zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v platném a účinném znění a na základě dalších souvisejících zákonů.

Cesta jak zajistit rozhodování Soudu i pro Vás:

Postačí do smluv umístit následující rozhodčí doložku:

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností rozhodcem určeným podle Rozhodčího řádu Evropské arbitráže, o.s.. Smluvní strany souhlasí, že rozhodčí řízení se povede podle tohoto Rozhodčího řádu zveřejněného na internetových stránkách www.euroarbitr.cz.